Home Bed-Breakfast Activities Conferencing Buckthorn Estate
Very locally produced

No additives

Närodlatoch närproducerat

Very locally produced

Lilla Havtorns butiken

Vi har en hylla med våra produkter. Där kan våra Bed and Breakfast - gäster handla. Men även andra är givetvis välkomna, för säkerhets skull slå en signal innan du kommer.

Alströmer Konferens & Gård
Kungs Starby Gård
592 91 Vadstena
info@alstromer.se