Hem Boende Uppleva Konferens Havtorn Gården
södra flygeln Kungs Starby gård

Södra flygeln

före renovering

Kungs Starby gård på vintern

Kungs Starby gård

i vinterskrud.

upphittade flaskor

Upphittade flaskor

gömda i sågspånsisoleringen

entre

Entrén

till norra flygeln

Historia

Byggnaderna

Gården är vad man kallar en kungsgård, dvs. en äldre egendom tillhörig kronan som var kungens jordagods eller bostad åt kunglig förtroendeman. Det var ursprungligen Gustav Vasa som började med vanan att dra in kyrklig och annan egendom till staten för att sedan själv ha nytta därav. År 1525 blev Starby kungsgård. Det berättas att Gustav Vasa som nybliven kung var på besök på Starby och förplägades här gott och rikligt. (Menyn finns beskriven på Länsmuseet i Linköping.) När kungen sedan inventerade landets tillgångar i form av potentiella kungsgårdar fanns självfallet Starby med på listan.

Kungs Starby gård hade tidigare en gammal huvudbyggnad som var uppförd i skiftet 1600/1700-talet. Den revs 1979 då den var illa åtgången av vatten och dåligt underhåll. En starkt bidragande orsak till detta var att byggnaden under 1900-talet användes som spannmålsmagasin. Spannmål avger som bekant fukt vid torkningen. En ny huvudbyggnad hade byggts redan 1914 och det är den byggnaden som idag är Kungs Starby kursgård och efter nya fastighetsbildningar är närmaste granne med oss. I den nya huvudbyggnaden bedrivs idag Restaurang, hotell och ett Spa finns också.

Verksamheten

I Tunelds geografi del 5 över Östergötland Tryckt år 1831 finner man följande:
St Pers socken af Aska Härad,I denna socken märkes:
Starby Kungsladugård, 1/8 mil från Wadstena, 10 1/2 hemman.
Översten Baron N von Ungern Sternberg emottog Starby år 1736 till arrende af Kronan och år 1745 Kammarherren Baron E Funck.
År 1757 blef Kungsgården, enligt Riksens Ständers beslut, upplåten till intressenterna i Kammarduksfabriken i Wadstena och arrenderades särskilt af Assessorn G. Vult von Steyern till år 1801. Majoren m.m. H. S. Vult von Steyern var arrendator år 1829.

Arrendatorn är förbunden att drifva Kammarduks-, Linne- och Drälls-fabriken i Wadstena, utvidga linnekulturen och beredningen på Holländska sättet samt underhålla ett schäferi af Spanska får.

En kuriositet i samband med de spanska fåren är att Assessorn G. Vult von Steyern måste ha köpts dessa får från nuvarande ägarens förfader, Jonas Alströmer. Han var nämligen den enda som vid denna tid hade rätt att importera dessa hett eftertraktade djur till land utanför Spanien.

I gamla tider omfattade gården jämte underlydande gårdar och torp omkring 700 hektar samt fisket vid vätteröarna Stora och Lilla Röknen, Erkerna, Fjuk och Jungfrun. Gården sträckte sig från Vättern i norr till Strå gård i söder och Kalvestad. Den nådde till Åbylund och Kedevadgårdarna och Mjölna i sydväst och Ullevid i väster. Östra Starby med tegelbruk ingick även.
Arbetskraft fick man i huvudsak från cirka 20 torpställen i huvudsak runt Rismarken och sydöstra och södra gränserna.

En stor del av arealen bestod av betesmarker (för de spanska fåren?) som genomflöts av Mjölnaån som slingrade fram i serpentiner. I dess nedre lopp inramade ån den gammaldags trädgården vid det gamla corps de logiet och sedan genom Starbyparken ned mot järnvägsbron för att så småningom flyta ut i Vättern. I alla tider har man haft problem med översvämningar av ån. Den 27 oktober 1649 hade man mansdjupt vatten på Starby mosse och var tvungna att tillgripa nödslakt av kreaturen.

I en tillbyggnad till den norra flygeln inrättades ett gårdsmejeri. Omkring 1910 ändrades det sedan om ytterligare till snickarbod och gårdssmedja med för den tiden en avancerad maskinutrustning från en nedlagd mekanisk verkstad. Troligen var det vid denna tid, som den gamla gårdssmedjan med tomt i själva Tuledet avstyckades och övertogs av gårdssmeden (Fredriksson med söner).

Södra flygelbyggnaden var inrättad till bostad och här bodde på 1900-talet trädgårdsmästare. Omkring 1912 anlades en handelsträdgård med växthus och drivbänkar samt frilandsodling. Trädgården lades ned 1960, men ännu 2003 finns resterna av växthus och krukor kvar.

Alströmer Konferens & Gård
Kungs Starby Gård
592 91 Vadstena
info@alstromer.se